ഡോ. നിദാല്‍ അല്‍ഹീഹ്

ഡോ. നിദാല്‍ അല്‍ഹീഹ്

Nidal-alheeh2.jpg

ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയാണ് ഞങ്ങള്‍

പുതുമയും വൈവിധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ നിരവധി ഇസ്‌ലാമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാലും ആഘോഷങ്ങളാലും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടമാണ് സറാതൊവ് നഗരം. എ.ഡി 922ലാണ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ വെളിച്ചം അവിടെയെത്തുന്നത്. കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരും പങ്കെടുക്കുന്ന പല...

Don't miss it

error: Content is protected !!