ഉമര്‍ ബര്‍ഗൂഥി

ഫലസ്തീന്‍ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനും ബി.ഡി.എസ് (Boycott, Divestment and Sanctiosn) പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപക അംഗവുമാണ് ഉമര്‍ ബര്‍ഗൂഥി. 2017ല്‍ ഗാന്ധി പീസ് അവാര്‍ഡിന് അദ്ദേഹം അര്‍ഹനായിട്ടുണ്ട്.

Close
Close