ആലിയ എഫ്. അസ്മ

ആലിയ എഫ്. അസ്മ

Height.jpg

ഉയരക്കുറവ് എന്നെ നിരാശനാക്കുന്നു

ഞാനൊരു 26 വയസ്സുകാരനാണ്. ഉയരത്തിന്റെ പേരില്‍ പലപ്പോഴും ഞാന്‍ നിരാശപ്പെടാറുണ്ട് (5'6നും 5'7നും ഇടക്കാണ് എന്റെ ഉയരം). എന്റെ അതേ ഉയരമാണ് എന്റെ സഹോദരിക്കും. അതുകാരണം എന്നേക്കാള്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!