അഫ്താബ് ആലം

അഫ്താബ് ആലം

illegal-abattoirs-up.jpg

യോഗിയുടെ ബീഫ് രാഷ്ട്രീയം

യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റതിന് ശേഷം ആദ്യമെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അനധികൃത അറവുശാലകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടുകയെന്നുള്ളത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം മാംസം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ്. നേരിട്ടും അല്ലാതെയും...

Don't miss it

error: Content is protected !!