മുവാഫി അസബ്

മുവാഫി അസബ്

dj-dance.jpg

വേശ്യാവൃത്തിയും നിര്‍ബന്ധിത സാഹചര്യവും

വേശ്യാവൃത്തിയിലേര്‍പ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഞാന്‍ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. മക്കളെ വളര്‍ത്തുന്നതിനും കുടുംബം പുലര്‍ത്തുന്നതിനും മാന്യമായ മറ്റു തൊഴിലുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ വേശ്യാവൃത്തി തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ വിധി എന്താണ്?...

Don't miss it

error: Content is protected !!