മെര്‍ശിദ ഗഡ്‌സൊ

മെര്‍ശിദ ഗഡ്‌സൊ

ജീവിതമെന്നാല്‍ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ്

ചിലരെല്ലാം അവനെ പരിഹസിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലര്‍ പറയുന്ന നിനക്ക് വിജയിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന്. എന്നാല്‍ ശക്തമായ ആത്മവിശ്വാസവും ഇഛാശക്തിയും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യവും കൈമുതലാക്കിയ അബ്ദുറഹ്മാന്‍ അബു റവ...

gaza-jail.jpg

ഗസ്സയിലെ കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ട കിളികള്‍

'കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ട കിളിയെ പോലെയാണ് ഞാന്‍' ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ അല്‍-റന്‍തീസി ആശുപത്രി കിടക്കയില്‍ കിടക്കുന്ന ഹിന്ദ് ശഹീന്റെ വാക്കുകളാണിത്. ''എന്റെ കൂടിന് പുറത്ത് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കാണാന്‍ എനിക്കാവുന്നുണ്ട്,...

Don't miss it

error: Content is protected !!