അബ്ദുല്‍ഖയ്യൂം അസ്സുഹൈബാനി

അബ്ദുല്‍ഖയ്യൂം അസ്സുഹൈബാനി

spider-web.jpg

സ്രഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പില്‍ ലജ്ജയുള്ളവരാവുക

ഒരിക്കല്‍ പ്രവാചകന്‍(സ) പറഞ്ഞു: എന്റെ സമുദായത്തില്‍ ഒരു വിഭാഗത്തെ പറ്റി എനിക്കറിയാം. അന്ത്യദിനത്തില്‍ തിഹാമ പര്‍വതത്തോളം നന്മകളുമായി അവര്‍ വരും. എന്നാല്‍ അല്ലാഹു അവയെ ചിന്നിച്ചിതറിയ ധൂളികളാക്കി...

Don't miss it

error: Content is protected !!