ഹാതിം ഇബ്‌റാഹീം സലാമ

ഹാതിം ഇബ്‌റാഹീം സലാമ

bassam-jahoosh.jpg

പ്രബോധകരെയാണ് സൈപ്രസ് തേടുന്നത്

യൂറോപ്യന്‍ സമൂഹത്തില്‍ അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവിടത്തെ മുസ്‌ലിം യുവാക്കള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നം. ഇസ്‌ലാമിന്റേതായ സവിശേഷതകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് അത് കാരണമായിരുന്നു. പൊതുവെ യൂറോപിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിലും...

Don't miss it

error: Content is protected !!