കാമില്‍ ഹവ്വാശ്

കാമില്‍ ഹവ്വാശ്

Palestinian-protestors.jpg

എന്താണ് ഇസ്രായേലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്

ഫലസ്തീനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മാതൃഭൂമിയില്‍ 1948-ല്‍ ഇസ്രായേല്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ദുരന്തം തന്നെയാണ്. നഖബ എന്നാണ് അവര്‍ അതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. അവര്‍ക്ക് അവരുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുക...

error: Content is protected !!