ശൈഖ് നൂഹ് കെല്ലര്‍

ശൈഖ് നൂഹ് കെല്ലര്‍

sunnah.jpg

‘സുന്നത്തി’ന്റെ അര്‍ത്ഥ തലങ്ങള്‍

'സുന്നത്ത്' എന്ന പദത്തിന് മൂന്ന് അര്‍ത്ഥ തലങ്ങളുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇവ മൂന്നും വേര്‍തിരിച്ചു കാണാതെ സുന്നത്ത് എന്ന ഒറ്റ പദത്തില്‍ തന്നെ ഒതുക്കാറുണ്ട്. 1. 'സുന്നത്ത്' എന്ന...

islam1.jpg

ഇസ്‌ലാം നവീകൃത പതിപ്പ്

അല്ലാഹു മനുഷ്യരിലേക്കും ജിന്നുകളിലേക്കും തന്റെ സന്മാര്‍ഗചാരികളും വിശ്വസ്തരുമായ പ്രവാചകന്മാരെ സന്ദേശങ്ങളുമായി നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലാഹു അവരെ പാപങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അവര്‍ മറ്റ് മനുഷ്യരെ പോലെ...

error: Content is protected !!