മുഹമ്മദ് സകരിയ്യാ കാന്തലവി

മുഹമ്മദ് സകരിയ്യാ കാന്തലവി

WALL.jpg

അയല്‍വാസിയുടെ മതില്‍

പ്രമുഖ ചിന്തകനും സാഹിത്യകാരനുമായ ഇബ്‌നു മുഖഫ്ഫഅ് തന്റെ അയല്‍വാസിയുടെ മതിലിന്റെ തണലില്‍ ഇരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ അയല്‍വാസി അയാളുടെ വീട് വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. എന്താണ്...

Don't miss it

error: Content is protected !!