ഡോ. ദാവൂദ് ബാച്ച്‌ലെര്‍

ഡോ. ദാവൂദ് ബാച്ച്‌ലെര്‍

ആരോഗ്യരംഗത്തെ ഇസ്‌ലാമിക നാഗരിക പാഠങ്ങള്‍

2013-ല്‍ മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ ശരാശരി ആയുസ്സ് 67 വയസ്സായിരുന്നു. ആഗോള ശരാശരിയില്‍ നിന്നും നാലു വയസ്സ് താഴെ. 1900-ത്തില്‍ ശരാശരി ആയുസ്സ് വെറും 31 വയസ്സായിരുന്നു. എന്നാല്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!