മുഹമ്മദ് ഖുതുബ് കെ.വി.

മുഹമ്മദ് ഖുതുബ് കെ.വി.

കേരളത്തിലെ മത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം; വളര്‍ച്ചയും വികാസവും

ചേരമാന്‍ പെരുമാളിന്റെ ഇസ്‌ലാം ആശ്ലേഷണത്തോടെയാണ് കേരളത്തില്‍ ഇസ്‌ലാമിക മുന്നേറ്റത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. കാലാന്തരമായി മുസ്‌ലിംകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചു. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരം അന്ന് മുസ്‌ലിംകള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു....

Don't miss it

error: Content is protected !!