ഇമാം മീഖാഈല്‍

ഇമാം മീഖാഈല്‍

mom.jpg

ആകാശത്ത് നിന്നൊരു സ്പര്‍ശനം

അവന്റെ വാക്കുകള്‍ മൃദുലവും ആശ്വാസദായകവുമാണ്, ഒരുമ്മയുടെ വാക്കുകള്‍ പോലെ. അവനെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ സംസാരത്തില്‍ ഒരു പുഞ്ചിരിയുള്ളതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവന്‍ ഉറക്കെ ചിരിക്കാറുമുണ്ട്. നേരെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!