സോമശേഖര്‍ സുന്ദരേശന്‍

സോമശേഖര്‍ സുന്ദരേശന്‍

mumbai-police.jpg

യാകൂബ് മേമന്റെ വിലാപയാത്രയില്‍ ആയിരങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്തതെന്തുകൊണ്ട്?

എന്റെ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നുള്ള റോഡിനു താഴെ വാഹനങ്ങളുടെ റിപയര്‍ കട നടത്തിയിരുന്ന ഒരു മുസ്‌ലിം കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നു. കടയെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു ചെറിയ മരപ്പെട്ടിയാണ്. അത് തന്നെയാണ്...

error: Content is protected !!