മുഹമ്മദ് അലി

മുഹമ്മദ് അലി

shaheed-chawk.jpg

അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ രക്തം പുരണ്ട ശഹീദ്ചൗക്ക്

രാജ്യം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കരാള ദിനരാത്രങ്ങളുടെ നാല്‍പതാം വാര്‍ഷികമാഘോഷിക്കുമ്പോഴും തങ്ങള്‍ക്കേറ്റ ദുരന്തത്തിന് അധികൃതരുടെ 'അംഗീകാര'ത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുസഫര്‍നഗറിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങള്‍. 1976 ഒക്ടോബര്‍ പതിനെട്ടിന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞായിരുന്നു സഞ്ജയ്ഗാന്ധിയുടെ നിര്‍ബന്ധിത...

Don't miss it

error: Content is protected !!