ഉസ്താദ ലുബ്‌ന മുല്ല

ഉസ്താദ ലുബ്‌ന മുല്ല

heart.jpg

സംശുദ്ധ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി

നുഅ്മാന്‍ ബിന്‍ ബശീറില്‍ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു : അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതര്‍ പറയുന്നതായി ഞാന്‍ കേട്ടു : 'ഹലാല്‍ വ്യക്തമാണ്, ഹറാമുകളും വ്യക്തമാണ്. അവ രണ്ടിനുമിടയില്‍ അവ്യക്തമായ ചില...

Don't miss it

error: Content is protected !!