ടി. ആരിഫലി

ടി. ആരിഫലി

പ്രളയം കേരളീയനോട് പറഞ്ഞത്

'ഒരു മഹാപ്രളയം നമുക്കുണ്ടായി. ഒരുപാട് പ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ടാ യി. വലിയ ദുരന്തമാണ് നമ്മെ പിടികൂടിയത്. ഒക്കെ ശരിയാണ്. എന്നാല്‍ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ, മലയാളിയുടെ...

round-table.jpg

ശൈഥില്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യേണ്ടവരല്ല നമ്മള്‍

ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. അവയില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലോകമുസ്‌ലിംകളില്‍ കാണുന്ന ശൈഥില്യമാണ്. ശൈഥില്യത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും പ്രവാചകന്‍(സ)യുടെ കാല ശേഷം...

Don't miss it

error: Content is protected !!