മുസ്തഫ മഹ്മൂദ്

മുസ്തഫ മഹ്മൂദ്

hammer.jpg

ശരീഅത്ത് നടപ്പാക്കല്‍ ; തുടങ്ങേണ്ടത് സ്വന്തത്തില്‍ നിന്ന്

ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല ശരീഅത്ത്. മുസ്‌ലിമായ ഓരോ വ്യക്തിയും ആദ്യമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും പിന്നെ അവന്‍ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലും അയല്‍പക്കത്തും ബന്ധുക്കള്‍ക്കിടയിലും നടപ്പാക്കേണ്ട ഒന്നാണത്....

Don't miss it

error: Content is protected !!