ഉമര്‍ സവാവി

ഉമര്‍ സവാവി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനം ഈജിപ്തിലെ യുവാക്കള്‍ എവിടെപ്പോയി?

ഈജിപ്തില്‍ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം വളരെ അധികം കുറഞ്ഞതിന്റെ പ്രധാന കാരണം രാജ്യത്തെ യുവാക്കള്‍ വോട്ടെടുപ്പില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിന്നതായിരുന്നു. 2011 ലെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!