റായ അല്‍-ജദീര്‍

റായ അല്‍-ജദീര്‍

യന്ത്രക്കാക്ക മലര്‍ന്നു പറന്ന അറബിക്കഥയിലെ ബഗ്ദാദ്

2003 ഏപ്രില്‍ 9 ന് ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബഗ്ദാദില്‍ യു.എസ് സൈന്യം പ്രവേശിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ 'ബഗ്ദാദിന്റെ പതനം' എന്നാണ് അതിനെ ലോക മാധ്യമങ്ങള്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രസിദ്ധ നഗരങ്ങള്‍...

ബാഗ്ദാദ് ; ശോഭനമായ ഇന്നലെയും ഇരുളടഞ്ഞ ഇന്നും

2003 ഏപ്രില്‍ 9-ന് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദില്‍ പ്രവേശിക്കുകയും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അവിടെ അധിനിവേശം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 'ബാഗ്ദാദിന്റെ പതനം' എന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ അതിനെ...

error: Content is protected !!