ഹനാദി ശൈഖ് നജീബ്

ഹനാദി ശൈഖ് നജീബ്

orange.jpg

പിതാവുണ്ടായിട്ടും അനാഥരാവുന്ന മക്കള്‍

മക്കളെ വളര്‍ത്തുന്നതില്‍ മാതാക്കള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പലപ്പോഴും ചര്‍ച്ചയാവാറുണ്ട്. മറ്റു തൊഴിലുകള്‍ക്കൊന്നും പോകാതെ അതില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ മാതാക്കളെ നമുക്ക്...

Don't miss it

error: Content is protected !!