അബ്ദുല്‍ അളീം അദ്ദീബ്

അബ്ദുല്‍ അളീം അദ്ദീബ്

അവര്‍ ചരിത്രത്തിന്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു

1982 സെപ്റ്റംബറില്‍ ന്യൂസ് ഏജന്‍സികളും വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങളും ചൈനക്കും ജപ്പാനുമിടയിലെ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ജപ്പാനുമായുള്ള എല്ലാ വിധ സാമ്പത്തിക നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും...

Don't miss it

error: Content is protected !!