ഇസ്മത് ഉമര്‍

ഇസ്മത് ഉമര്‍

darkened.jpg

ഹൃദയം കടുത്തു പോയാല്‍..

അല്ലാഹു നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം ഇല്ലാതാകുക, നേര്‍മാര്‍ഗത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധമാകുക, വിവേകത്തിന്റെ പാതയെ അവഗണിക്കുക, ഇച്ഛകളെ പിന്‍പറ്റുകയും ഇഹലോക ജീവിതത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുകയും ചെയ്യുക മുതലായവയെല്ലാം ഹൃദയത്തെ...

advice3.jpg

ഉപദേശിക്കാം വഷളാക്കരുത്

ഒരു വിശ്വാസി തന്റെ സഹോദരനോട് കാണിക്കേണ്ട നിര്‍ബന്ധ ബാധ്യതയാണ് ഗുണകാംക്ഷ. ഒരു വിശ്വാസി തന്റെ സഹോദരന്റെ കണ്ണാടിയായിരിക്കണം. ഗുണകാംക്ഷ അതിന്റെ മര്യാദകളും നിബന്ധനകളും പാലിച്ചു കൊണ്ടവന്‍ നിര്‍വഹിക്കണം....

pray.jpg

പാപങ്ങള്‍ കുന്നുകൂടുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക

പാപങ്ങള്‍ പലതരത്തിലാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങള്‍ മനുഷ്യര്‍ ചെയ്യാറുണ്ട്. പാപങ്ങളുടെ രൂപഭാവങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ വലുപ്പ ചെറുപ്പത്തിന്റെ തോതുകള്‍ നിര്‍ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ...

kibr.jpg

അഹങ്കാരം : ആരാധനകളെ തകര്‍ക്കുന്ന വിപത്ത്

അഹങ്കാരത്തിന്റെ നിര്‍വ്വചനമായി പ്രവാചകന്‍ പറഞ്ഞത് 'അഹങ്കാരം സത്യത്തെ ധിക്കരിക്കലും ജനങ്ങളെ നിന്ദിക്കലുമാണ്' എന്നാണ്. ജനങ്ങളെ നിന്ദിക്കല്‍ എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ, ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ സ്വയം വലിയവനാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവുക എന്നത്രെ....

Don't miss it

error: Content is protected !!