മുഹമ്മദ് അലി ഖുതുബ്

മുഹമ്മദ് അലി ഖുതുബ്

ummul-fadl.jpg

ഉമ്മുല്‍ ഫദ്ല്‍ ലുബാബ ബിന്‍ത് ഹാരിഥ് (റ)

ഉമ്മുല്‍ ഫദ്ല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലുബാബ ബിന്‍ത് ഹാരിഥ് ഹിലാലിയ്യ, അബ്ബാസ് ബിന്‍ അബ്ദില്‍ മുത്തലിബിന്റെ സഹധര്‍മ്മിണിയും, അബ്ദുല്ലാഹ് ബിന്‍ അബ്ബാസിന്റെ മാതാവും പ്രവാചക പത്‌നി മൈമൂന(റ)യുടെ സഹോദരിയുമാണ്....

error: Content is protected !!