അബൂ മുഹമ്മദ്

അബൂ മുഹമ്മദ്

signal.jpg

മഹല്ലുകളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതികള്‍ കാര്യക്ഷമമാകണം

'ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പണ്ഡിതന്‍, ഒരു ഡോക്ടര്‍, ഒരു എഞ്ചിനീയര്‍... ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഫര്‍ളുകിഫ(സാമൂഹ്യ ബാധ്യത)യാണ്' എന്ന് ഇമാം ഗസ്സാലി(റ) പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നു തന്നെ ഇസ്‌ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!