ഇമാം ഇബ്‌നു കഥീര്‍

  • ഒരു ധിക്കാരത്തിന്റെ അന്ത്യം

    ആദ് ഗോത്രത്തിന്റെ പതന ശേഷം, ഥമൂദ് ഗോത്രമാണ് ശക്തിയും പ്രതാപവുമാര്‍ജ്ജിച്ചത്. അവരും വിഗ്രഹാരാധനയില്‍ പതിക്കുകയായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയിലെന്ന പോലെ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും അവര്‍ മുന്നിലായിരുന്നു. ധാര്‍മ്മികമായി തകര്‍ച്ചയിലും. ആദ്…

    Read More »
Close
Close