ഡോ. അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ ബിന്‍ ഹസന്‍ നഫീസ

ഡോ. അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ ബിന്‍ ഹസന്‍ നഫീസ

vudhu.jpg

മ്ലേഛമായ സംസാരം മൂലം വുദു മുറിയുമോ

ചോദ്യം :  മ്ലേഛവും അശഌലവുമായ സംസാരം വുദു മുറിക്കുമെന്ന് സഹോദരന്‍ പറയുന്നത് കേട്ടു. അതിന് വല്ല തെളിവുകളുമുണ്ടോ ഉത്തരം :  ഉറക്കം, മുന്‍ദ്വാരത്തിലൂടെയും പിന്‍ദ്വാരത്തിലൂടെയും വല്ലതും പുറപ്പെടല്‍, ...

error: Content is protected !!