നബീല്‍ അല്‍ ബുക്‌രി

നബീല്‍ അല്‍ ബുക്‌രി

terrorsm-us.jpg

അമേരിക്കന്‍ പാലു കുടിച്ചാണ് തീവ്രവാദം പിച്ച വെക്കുന്നത്

സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകര്‍ച്ചയോടെ അമേരിക്കക്കും മറ്റു പാശ്ചാത്യ ശക്തികള്‍ക്കും അവരുടെ നയനിലപാടുകളില്‍ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടു വന്നിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനു പകരം ഒരു പുതിയ ശത്രുവിനെ മുന്നില്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!