ഡോ. വാഈല്‍ ശിഹാബ്

ഡോ. വാഈല്‍ ശിഹാബ്

namaz.jpg

നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുക..

ജൂലൈ 3 മുതല്‍ ഈജിപ്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. പത്രവാര്‍ത്തകളുടെ അടിസ്ഥനത്തില്‍ നൂറുകണക്കിനു പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരങ്ങള്‍ക്ക് പരിക്കു പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ്...

error: Content is protected !!