ഫൈറൂസ് ഒ.കെ.

Family

സുന്ദരമാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം

സൗന്ദര്യം ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങള്‍ക്ക്? അതെ, സൗന്ദര്യം എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം ആയാലും, ജീവജാലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ആയാലും, സുന്ദരമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ ആയാലും, എല്ലാം നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്. എങ്ങിനെയാണ്…

Read More »
Faith

സന്തുലിതമാകുമ്പോഴാണ് എല്ലാം ഇസ്‌ലാമാകുന്നത്‌

സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദി മഹാഗോളങ്ങള്‍ മുതല്‍ ഭൂമിയും അതിലെ കീടങ്ങളും പരമാണുക്കളും വരെ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച നിയമ വ്യവസ്ഥകള്‍ കണിശമായി അനുസരിച്ചാണ് വാഴുന്നത്. ആകാശഗോളങ്ങള്‍ അവര്ക്ക് നിശ്ചയിച്ച സഞ്ചാരപദങ്ങളിലൂടെയും…

Read More »
Knowledge

വിജ്ഞാനം: മത ഭൗതിക വിവേചനം

ഇന്ന് വിജ്ഞാനത്തെ ഭൗതിക വിജ്ഞാനം, മത വിജ്ഞാനം എന്ന് കൃത്യമായി മാറ്റിനിര്‍ത്തിയതായി കാണാം. ഖുര്‍ആന്‍, തിരുസുന്നത്ത് അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെ മതവിജ്ഞാനമായിക്കാണുമ്പോള്‍ മറ്റു വിജ്ഞാനങ്ങളെയെല്ലാം ഭൗതിക വിജ്ഞാനമായി…

Read More »
Close
Close