ഇബ്റാഹിം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി

ഇബ്റാഹിം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി

രതിരാക്ഷസനെ തളയ്ക്കാന്‍

രണ്ടായിരം ആളുകള്‍ പങ്കെടുത്ത ഒരു ലേലം ബ്രിട്ടനില്‍ നടന്നത് ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ മുമ്പാണ്. രണ്ടു കുട്ടികളുടെ പിതാവായ നാല്‍പത്തിനാലുകാരന്‍ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയര്‍ 13300 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനാണ് ലേലം...

error: Content is protected !!