അരുണ്‍ കുമാര്‍

അരുണ്‍ കുമാര്‍

തകര്‍ന്നടിയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത മേഖല

ഇന്ത്യയിലെ ജി.ഡി.പി നിരക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 8.2 ശതമാനത്തിലെത്തി നില്‍ക്കുകയാണെന്നാണ് അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കിലുള്ളത്. നോട്ടു നിരോധനവും ജി.എസ്.ടിയും നടപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു...

Don't miss it

error: Content is protected !!