എ പി സി ആർ കേരള ചാപ്റ്റർ

എ പി സി ആർ കേരള ചാപ്റ്റർ

അസമിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലും പോലീസ് വെടിവെപ്പും

2021 സെപ്റ്റംബറിൽ അസമിലെ ദാരഗ് ജില്ലയിലുണ്ടായ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ യജ്ഞവും തുടർന്ന് മൊയ്നുൽ ഹഖ്, ഷെയ്ഖ് ഫരീദിൻ എന്നിവരുടെ ക്രൂരമായ മരണത്തിന് കാരണമായ പൊലീസ് വെടിവെപ്പും സംബന്ധിച്ച് എ.പി.സി.ആർ...

ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്, അസോസിയേഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് (എ പി സി ആർ ), യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം, യുണൈറ്റഡ് എഗയ്ൻസ്റ്റ് ഹേറ്റ് എന്നീ...

Don't miss it

error: Content is protected !!