ആൻഡ്രൂ മിട്രോവിക്ക

ആൻഡ്രൂ മിട്രോവിക്ക

Andrew Mitrovica is an Al Jazeera columnist based in Toronto.

Relatives of Palestinian Omar al-Neil, 12, who was shot by an Israeli sniper during a demonstration on the eastern border between Gaza and Israel, react during his funeral in the family home in Gaza City, Saturday, Aug. 28, 2021

കുട്ടികളോടുള്ള ഇസ്രയേൽ ക്രൂരത

കൊല്ലാനും രക്ഷപ്പെടാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കാനഡയുടെ ചാര സേവനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഹിറ്റ്മാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാനിടയായി. അയാളുമായുള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ അതിശയകരമായിരുന്നു....

പാശ്ചാത്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യുദ്ധം വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, രാത്രി മാറി പകൽ വെളിച്ചം വീണപ്പോഴാണ് അതു സംഭവിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഠിനമായ സത്യം എന്റെ സുഖസൗകര്യത്തിന്റെ കൊക്കൂണിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്തിയത്. ഗൂഢമായി...

Don't miss it

error: Content is protected !!