ആയിശ ബെവ്‌ലി

ആയിശ ബെവ്‌ലി

വിജ്ഞാനം

മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിന്ന് അനസ് (റ) ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസില്‍ ഇങ്ങനെ കാണാം; 'അറിവുകള്‍ ഉയര്‍ത്തപ്പെടല്‍, അജ്ഞതയും വ്യഭിചാരവും മദ്യപാനവും വര്‍ധിക്കല്‍ എന്നിവ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളില്‍ പെട്ടതാണ്.'...

Don't miss it

error: Content is protected !!