അഹ്മദ് നാജി

Fiqh

കടത്തിന്റെ കച്ചവടം

എല്ലാകാലത്തും ജനജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുര്‍ആന്‍ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ”അല്ലയോ വിശ്വസിച്ചവരേ, നിങ്ങളുടെ മുതലുകള്‍ നിഷിദ്ധമാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ പരസ്പരം…

Read More »
Faith

സുന്നത്തായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

ഇബാദത്തുകള്‍’ അല്ലാഹു നിയമമാക്കുകയും നിര്‍വഹിക്കാന്‍ കല്‍പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ‘ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും എന്നെ ആരാധിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാന്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല'(അദ്ദാരിയാത്ത്:56). വ്യത്യസ്ത…

Read More »
Close
Close