അഫ്‌ലഹുസ്സമാൻ

അഫ്‌ലഹുസ്സമാൻ

“മക്ക കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക്” അണയുമ്പോൾ

പ്രവാചകൻറെ പാദസ്പർശമേറ്റ് പാവനമായ പുണ്യഭൂമിയാണ് മക്ക. അല്ലാഹു ഭൂമി-ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ മക്കയെ പവിത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു (ബുഖാരി). ഇതുപോലെ മക്കയുടെ ശ്രേഷ്ഠത വിളിച്ചോതുന്ന ധാരാളം പ്രവാചകാധ്യാപനങ്ങളുമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിൻറെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!