ഇമാന്‍ അബൂസിദ/റംസി അബ്ബാസ്

ഇമാന്‍ അബൂസിദ/റംസി അബ്ബാസ്

സ്വന്തം രാജ്യത്തിനായി പതാക ഉയര്‍ത്തി ‘ഫലസ്തീന്‍ യാത്രക്കാര്‍’

'ഫലസ്തീന്‍ ട്രാവലേഴ്‌സ്' കൂട്ടായ്മയിലെ റംസി അബ്ബാസുമായി മിഡിലീസ്റ്റ് മോണിറ്റര്‍ പ്രതിനിധി ഇമാന്‍ അബൂസിദ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ സംക്ഷിപത് രൂപം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് 'ഫലസ്തീന്‍ ട്രാവലേഴ്‌സ്' എന്ന കൂട്ടായ്മയിലെ റംസി...

error: Content is protected !!