ഇമാന്‍ അബൂസിദ/റംസി അബ്ബാസ്

ഇമാന്‍ അബൂസിദ/റംസി അബ്ബാസ്

സ്വന്തം രാജ്യത്തിനായി പതാക ഉയര്‍ത്തി ‘ഫലസ്തീന്‍ യാത്രക്കാര്‍’

'ഫലസ്തീന്‍ ട്രാവലേഴ്‌സ്' കൂട്ടായ്മയിലെ റംസി അബ്ബാസുമായി മിഡിലീസ്റ്റ് മോണിറ്റര്‍ പ്രതിനിധി ഇമാന്‍ അബൂസിദ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ സംക്ഷിപത് രൂപം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് 'ഫലസ്തീന്‍ ട്രാവലേഴ്‌സ്' എന്ന കൂട്ടായ്മയിലെ റംസി...

Don't miss it

error: Content is protected !!