അബൂസാലിഹ് ഷരീഫ്

Opinion

സാമൂഹികാവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

1,221 കോടി രൂപയാണ് ആസാമില്‍ എന്‍ആര്‍സി നടപ്പാക്കാനായി ബജറ്റില്‍  വകയിരുത്തിയ തുക. അപേക്ഷക്കാരില്‍ നിന്ന് ചുമത്തിയ നേരിട്ടല്ലാതെയുള്ള നഷ്ടം തന്നെ 7,800 കോടി വരും. ഇതേ മാതൃകയില്‍…

Read More »
Close
Close