അബ്ദുൽ കലാം പുഞ്ചാവി

അബ്ദുൽ കലാം പുഞ്ചാവി

അറിവിനുവേണ്ടി വിവാഹജീവിതം വെടിഞ്ഞവർ

വിവാഹത്തെക്കാൾ വിജ്ഞാനത്തെ സ്‌നേഹിച്ച  പണ്ഡിതരെക്കുറിച്ചുമാത്രം ഒരു പുസ്തകം?! കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ശീർഷകം. പക്ഷെ, പൂർവികരായ പണ്ഡിതരുടെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ സർവസ്വാഭാവികമെന്നു തോന്നിക്കുന്നതാണീ വസ്തുത. സിറിയൻ...

ഒടുങ്ങാത്ത വിജ്ഞാനദാഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതകഥകള്‍

പൂര്‍വസൂരികളുടെ അറിവിനോടുള്ള അലച്ച അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. എത്രവലിയ സ്ഥാനങ്ങള്‍ കയ്യടക്കുമ്പോഴും അറിവിന്റെ വിഷയത്തില്‍ അവര്‍ ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെപ്പോലെ താഴുകയും യാചകനെപ്പോലെ കേഴുകയും ചെയ്തു. ചരിത്രത്തിലെ അതുല്യമായ ചില മാതൃകകള്‍...

അറിവിന്റെ അക്ഷയഖനികളായ പണ്ഡിതജീവിതങ്ങള്‍

ഗ്രന്ഥരചയിതാക്കളായ മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠരുടെ ജീവിതം അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. ഹ്രസ്വമായ ജീവിതകാലയളവിനെ സാര്‍ഥകമാക്കാന്‍ അവരൊക്കെയും പലവിധ വൈജ്ഞാനിക വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. സജീവമായ ഗ്രന്ഥരചനകള്‍ നടത്തി. അവയിലെ ചില അതുല്യമായ...

സമയവും വിശ്വാസിയും

വിവിധവിഷയസ്പർശികളായ അനേകായിരം വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഇസ്‌ലാമിക നാഗരികതയിലെ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ. തലമുറകളോളം തങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനികചിന്തകളും ആശയങ്ങളും പ്രകാശിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ മുൻഗാമികൾ കണ്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ മാതൃക...

Don't miss it

error: Content is protected !!