അബ്ദുറഹ്മാൻ ആദം ഹദാന

അബ്ദുറഹ്മാൻ ആദം ഹദാന

അല്ലയോ ഉർദുഗാൻ, ഒമ്പത് വർഷം സോമാലിയയെ പിന്തുണച്ചതിന് നന്ദി

ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ബി.ബി.സിയുടെ അറബിക് ടോക്കിങ് പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ലണ്ടൻ കോൺഫറൻസ് സോമാലിയയെ സാമ്പത്തികമായും സുരക്ഷാപരമായും പിന്തുണക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ചർച്ച. പുതിയ ചങ്ങാത്തം...

Don't miss it

error: Content is protected !!