ശൈഖ് അബ്ദുൽഹകീം മുറാദ്

ശൈഖ് അബ്ദുൽഹകീം മുറാദ്

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 7 – 7 )

എന്നിരുന്നാലും, സാമൂഹിക പ്രക്ഷുബ്ധതകൾ നിറഞ്ഞ, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആധികാരിക പാണ്ഡിത്യം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് വാദിച്ച നിരവധി പേരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് അബ്ദുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ മുഹമ്മദ് റഷീദ് റിദയുമായിരുന്നു ഇവരിൽ...

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 6 – 7 )

മുജ്തഹിദുകളുടെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളെ ഉസൂലീ പണ്ഡിതന്മാർ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്മവും നമ്മുടെ പ്രമേയത്തിന് പ്രസക്തവുമല്ല. ശേഷിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ പ്രായോഗികമായി രണ്ടായി ചുരുക്കാം: ഒന്ന്,...

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 5 – 7 )

നാല് ഇമാമുമാരായ ഇമാം അബൂഹനീഫ, മാലിക് ഇബ്നു അനസ്, ഇമാം ശാഫി, ഇമാം അഹ്‌മദ് ഇബ്നു ഹൻബൽ എന്നിവരെ ഈ നാല് മഹത്തായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സ്ഥാപകരായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും,...

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 4 – 7 )

രണ്ട് തരം നസ്ഖുകളാണുള്ളത്: സ്പഷ്ടമായത് (സ്വരീഹ്) അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തമായത് (ദിംനി). മുൻപ് വന്ന വിധി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ സ്വരീഹിനെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഖുർആനിലെ...

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 3 – 7 )

മികച്ച ഗ്രാഹ്യശക്തിയുള്ള പണ്ഡിതർ തമ്മിൽ നിരന്തരം സംവാദങ്ങൾ നടന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാമാണിക വചനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ ആദ്യകാല പണ്ഡിതരിൽ പലരും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന്റെ...

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 2 – 7 )

ശീഈ ആശയങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തെ മനസിലാക്കാൻ ഇമാമീ വാദത്തിന്റെ ഉയർച്ചയെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഏറെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സുന്നീ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷം സുന്നിസം കൂടുതൽ...

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 1 – 7 )

കഴിഞ്ഞ സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ മുസ് ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അതിന്റെ ആഭ്യന്തരമായുള്ള ബൗദ്ധിക കെട്ടുറപ്പാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഭരണകൂടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉപരിപ്ലവമായ സംഘട്ടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നെങ്കിലും ഹിജ്‌റ...

Don't miss it

error: Content is protected !!