വ്യക്തിജീവിതം, കുടുംബജീവിതം, സാമൂഹികജീവിതം

മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയായിട്ടാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരാൾക്ക് വ്യക്തിജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും പോലെ തന്നെ മുഖ്യമായ ഒന്നാണ് സാമൂഹികജീവിതവും. അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ നല്ലൊരു സാമൂഹികജീവിതം കൂടി ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക്...

Read more

സൗഹൃദവും വ്യക്തിത്വവും

ബന്ധങ്ങളെ വേണ്ടത്ര വിലമതിക്കുകയും അതേസമയം ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും അവയെ അധികം പരിക്കുളൊന്നും ഏല്പിക്കാതെ, കാറ്റിലും കോളിലും തകരാൻ അനുവദിക്കാതെ, സൂക്ഷ്മതയോടെ നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ...

Read more

പ്രകൃതി, ശുചിത്വം, കുട്ടിക്കാലം

വൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശുചിത്വം നിത്യജീവിതത്തിൽ ശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിലെ തന്നെ മക്കളിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കാനും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ശരീരവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും വെടിപ്പോടെയും വൃത്തിയോടെയും...

Read more

വ്യക്തിത്വവും ശുചിത്വപരിപാലനവും

വൃത്തി ഒരു ശുഭലക്ഷണമാണ്, ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടയാളവും. കുളിക്കാതെയും ഒട്ടും ശുചിത്വവും വൃത്തിയും പാലിക്കാതെയും നടക്കുന്ന ഒരാളെ ആരും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. തന്നെയുമല്ല അത്തരക്കാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗ്ഗം...

Read more

സഹജീവികളോടുള്ള സമീപനം

അത്യാവശ്യം മെച്ചപ്പെട്ടൊരു ആരോഗ്യവും കൊള്ളാവുന്ന സൗന്ദര്യവും കൂടാതെ അധികം കേടുപാടില്ലാത്തതും രൂപഭംഗിയുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ശരീരപ്രകൃതി നമുക്കുണ്ട്, സ്നേഹവും സുരക്ഷിതത്വവും പകരാനായ് കൂട്ടിന് അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിതപങ്കാളിയും മക്കളും...

Read more

വ്യക്തിത്വവും വിശാലമനസ്കതയും

വിശാലമനസ്സ് എന്നാൽ വിശാലചിന്താഗതിയോടും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തോടും കൂടിയ അതിമഹത്തായതും എന്നാൽ സ്വപ്രയത്നത്താൽ മാത്രം നേടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപൂർവ്വ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ചിലരെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാനോ അവരുമായി കുറച്ചു...

Read more

അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ് വ്യക്തിത്വം

ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തിലും  കാഴ്ചപ്പാടിലും ഉണ്ടാവുന്ന അപാകതയോ, വികലതയോ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തതയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ പല അർത്ഥത്തിലും ബാധിച്ചേക്കാം. അത് പലപ്പോഴും അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെയും...

Read more

അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വേരൂന്നിയ വ്യക്തിത്വം

സ്വതന്ത്രമായി ചിറകുകൾ വിരിച്ച് പക്ഷികൾ മാനം നോക്കി അങ്ങകലേയ്ക്ക് പറന്നുയരുന്ന പോലെ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന് അതിന്റെ വർണ്ണമനോഹരമായ പൂക്കളാൽ പൂത്തുലഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില്ലകളും തളിർനാമ്പുകളാലും കുരുന്നിലകളാലും ഹരിതവർണ്ണം...

Read more

ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്

ആത്മാർത്ഥത, സത്യസന്ധത, വിനയം, എളിമ, കാരുണ്യം, ക്ഷമ, സഹിഷ്ണുത, എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഒരാളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും അതിയായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഔന്നിത്യത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം മർമ്മപ്രധാനമായ ഘടകങ്ങളാണ്....

Read more

മനോഭാവവും വ്യക്തിത്വവും

അർത്ഥപൂർണ്ണവും സംതൃപ്തവുമായ ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും കേവലം ഒരു സുഖാന്വേഷി ആയി മാറരുത്. ജീവിതത്തിന്റെ ദ്വൈതഭാവങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും അവയോടൊപ്പം താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനും...

Read more
error: Content is protected !!