ഡോ. ബഹാഉദ്ദീൻ നദ്‌വി

Your Voice

മതേതര പാർട്ടികൾക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് ഖേദകരമാണ്

രാജ്യത്തെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധിപത്യത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായ മുസ്ലിംകളെ വേണ്ടരീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനോ കൂടെക്കൂട്ടാനോ ഇവിടത്തെ മതേതര പാർട്ടികൾക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് ഖേദകരമാണ്. ദളിത്-മുസ്ലിം മുന്നേറ്റം…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker